Slide 3

پایش رسانه (مدیا مانیتورینگ) چیست؟

پایش رسانه یا مدیا مانیتورینگ به مجموعه‌ای از روشها اطلاق می‌شود که توسط آنها افراد یا سازمان‌ها می‌توانند اخبار و داده‌های منتشر شده در رسانه‌ها را در حوزهٔ تخصصی خود یا حول موضوعات مورد نظر ( که معمولاً توسط کلیدواژه‌هایی تعریف و مشخص می‌شود) «همزمان با نشر»  دریافت، و در صورت لزوم با استخراج گزارش‌هایی از آنها بررسی و تحلیل کنند.

خدمات و گزارش‌های پایش رسانه بهترین ابزار را برای سنجش افکار عمومی و برنامه ریزی استراتژیک در اختیار مدیران و صاحبان مشاغل قرار می‌دهند.

مبناخبر خدمات گوناگونی در این زمینه ارائه می‌دهد که از سرویس آنلاین اختصاصی پایش رسانهٔ میز خبر  تا گزارش‌های تحلیلی، زمان-مند و آماری عمومی مجلهٔ مبناخبر تنوع دارند.

اما اهمیت پایش رسانه و مدیا مانیتورنیگ در کجاست؟

فارغ از اینکه «روابط عمومی» ما یا سازمان ما به چه میزان فعال باشد، اگر مشغول به فعالیتی هستیم که به هر نحو با جامعه یا دست کم طیف قابل توجهی از جامعه در ارتباط است، مهم است بدانیم که ذهنیت جامعه نسبت به ما و فعالیتمان ویا دیگرانی که فعالیتی مشابه دارند (رقبا/همکاران/بازار) چگونه است و احیاناً به چه سمت و سویی می‌رود.

بخشی از این ذهنیت تحت تاثیر عملکرد روابط عمومی یک سازمان (PR) رقم می‌خورد، و بخش بزرگتری فارغ از کیفیت فعالیت روابط عمومی مستقلاً از عوامل دیگر تاثیر می‌گیرد؛ عواملی که لزوماً به عملکرد ما مرتبط نیستند، مانند شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.

در عصر انفجار اطلاعات که رسانه دیگر محدود به نشریات چاپی و رادیو و تلویزیون نیست، آگاهی از این که مجموعه رسانه‌ها راجع به موضوعات مورد نظر یا مورد حساسیت ما چه می‌گویند و به تبع آن افکار عمومی در آن حیطه چطور، با چه سرعت و در چه راستایی شکل می‌گیرد، کاری است که با پیچیدگی‌های متعدد و خاصی مواجه است.

«مدیا مانیتورینگ» یا همان «پایش رسانه» با روش‌های نوین و امروزی می‌تواند از مقیاس بزرگ نظیر دولتها و وزارتخانه‌ها، تا حد خرد که شامل کسب و کارهایی است که به هر نوع فعالیت آنها رسانه‌ای می‌شود، کاربردی سرنوشت‌ساز در جهتگیری آتی یک مجموعه داشته باشد. گروه‌های پایش رسانه معمولاً در کنار گروه‌های روابط عمومی فعالیت می‌کنند و با استخراج، دسته‌بندی و تحلیل اخبار، مقالات و داده‌های مرتبط، تصویری صحیح و قابل اتکا به مدیران سازمان‌ها ارائه می‌نمایند که نقشی موثر در فرآیندهای تصمیم‌گیری ایفا می‌کند.

مدیا مانیتورینگ قدمتی بسیار طولانی در جهان دارد. گفته می‌شود اولین فعالیت های جدی برای جمع‌آوری و طبقه‌بندی بازتاب‌های رسانه‌ای، در اواخر قرن هجدهم میلادی اتفاق افتاده است. از آن زمان تا به امروز، روش‌ها و ابزارهای پایش رسانه دچار تغییرات بسیاری شده اند و در حال حاضر به کمک فناوری اطلاعات، بخش زیادی از این کار به سیستم‌های هوشمند سپرده می‌شود.

پایش رسانه به یک فرد یا سازمان کمک می‌کند تا به آسانی:

۱. از بازتاب‌های یک برند، رویداد، محصول، خدمات یا فعالیت در رسانه‌های گوناگون مطلع شود،

۲. مجموعه نظرات مردم در مورد یک برند، رویداد، محصول، خدمات یا فعالیت را در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها دنبال کند،

۳. بازتاب‌های رسانه‌ای و مجموعه نظرات در مورد رقبا / همکاران / بازار را رصد کند،

۴. اخبار و اطلاعات مربوط به صنعت و کسب‌و‌کاری که در آن فعال است یا تصمیم دارد به آن وارد شود را با جزئیات و تحلیل های مربوطه، دریافت نماید.

تاثیر ویژه گزارش‌های پایش رسانه (مدیا مانیتورینگ) در مراحل مختلف برنامه ریزی استراتژیک، واکنش سریع و صحیح به اخبار منفی و مخرب و جلوگیری از گسترش شایعات، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.