گزارش بحران و گزارش‌دهی ویژه و موردی

گزارش‌های ویژه در سیستم پایش رسانه مبناخبر

گزارش‌های ویژه مبناخبر به دو دسته تقسیم می شوند:

۱. پایش و گزارش رویداد: این نوع پایش و گزارش‌دهی برمبنای داده‌های مشخصی از یک دوره زمانی خاص صورت می گیرد. به عنوان مثال ممکن است صاحب یک کسب‌وکار مایل باشد بازتاب مراسم رونمایی از آخرین محصول خود در رسانه‌ها را دریافت و ارزیابی کند. در چنین مواردی تیم مبناخبر از چندهفته پیش از این رویداد عملیات پایش و جمع‌آوری خبرها و مطالب مرتبط را کلید می زند و این عملیات تا پس از رویداد ادامه خواهد داشت. گزارش‌های تحلیلی نیز متناسب با نیاز کارفرما در دوره‌های زمانی مشخص (به عنوان مثال هر هفته) روند جریانات خبری و بازتاب‌های رسانه‌ای را به‌طور گسترده مورد بررسی قرار داده و در اختیار کارفرما می‌گذارند.

۲. گزارش بحران و فضای نامناسب: فارغ از اینکه از کدام یک از خدمات پایه مبناخبر استفاده می کنید (سرویس پایه پایش موضوعی رسانه‌‌ها، سرویس پایش شبکه‌های اجتماعی یا هریک از انواع گزارش‌های تحلیلی)، با استفاده از خدمات افزودنی گزارش بحران می‌توانید هر زمان که مطلبی با سوگیری منفی منتشر شد که می‌توانست به نام و کسب‌و‌کار شما آسیبی وارد کند، گزارش بحران را به صورت جداگانه و ظرف کمتر از یک ساعت از انتشار خبر نامطلوب دریافت نمایید تا در اسرع وقت واکنش مناسبی در مقابل آن برنامه‌ریزی شود.