پایش شبکه‌های اجتماعی

سرویس پایش شبکه‌های اجتماعی

 درست مانند سرویس پایه پایش رسانه‌ها، خروجی سرویس پایش شبکه‌های اجتماعی که بر اساس کلیدواژه‌های منتخب شما به دست آمده نیز در یک محیط کاربری مشخص در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. مبناخبر در حال حاضر دو شبکه اجتماعی اینستاگرم و توییتر را رصد می کند و خروجی عملیات پایش شامل این موارد است:

  • نام شبکه اجتماعی
  • لینک به  پست
  • متن توییت یا کپشن عکس
  • کلیدواژه

علاوه بر این شما می توانید با استفاده از سرویس گزارش‌دهی  تحلیلی شبکه‌های اجتماعی به مجموعه مفصل‌تری از داده‌های استخراج شده در عملیات پایش شبکه‌های اجتماعی دست پیدا کنید. مهم‌ترین استفاده این دسته از گزارش‌ها، سنجش افکار عمومی نسبت به یک موضوع خاص، برند تجاری یا خدمات و کسب‌وکار است.