گزارش‌دهی تحلیلی از پایش دوره‌ای رسانه‌ها

گزارش‌دهی تحلیلی از پایش دوره‌ای رسانه‌ها

پس از جمع‌آوری کلیه اخبار و مطالب مطابق با سرویس پایه پایش موضوعی رسانه‌ها ، تجزیه و تحلیل مطالب مطابق دستورالعمل مورد توافق صورت می‌گیرد و گزارشی بر مبنای داده‌های به دست آمده از این عملیات تهیه می‌شود که شامل موارد زیر است:

  • جداول و نمودارهای آماری مرتبط با مطالب (Measurement Charts and Graphs)
  • آمار روند انتشار مطالب
  • آنالیز سوگیری مطالب (Sentiment Analysis)
  • فهرست عناوین خبری و تکرار آنها در دیگر رسانه‌ها
  • اطلاعات مربوط به رسانه‌های بازتاب دهنده هر خبر
  • اطلاعات مربوط به مخاطبین
  • عکس و بریده (clipping) عناوین خبر ی

سرویس گزارش‌دهی تحلیلی و آنالیز داده‌ها یک سرویس انتخابی است که می توانید به عنوان مکمل سرویس پایه از آن استفاده کنید. این گزارش‌ها به تناوب در دوره‌های زمانی مختلف (به عنوان مثال به صورت هفتگی یا ماهانه) قابل ارائه هستند.

مخاطبینسرویس پایه پایش موضوعی رسانه‌ها و گزارش‌های تحلیلی دوره‌ای برگرفته از این سرویس برای کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که به دریافت، تجزیه و تحلیل اخبار و مطالب حول یک محور مشخص خبری یا حرفه ای نیاز دارند، روابط عمومی‌های سازمانی، فعالان عرصه صنایع، فعالان عرصه تولید و ارگان‌های آموزشی یا دولتی قابل استفاده است.