افزونه‌ها و ابزارک‌های سرویس پایه

افزونه‌ها و ابزارک‌های سرویس پایه

افزونه‌های موجود برای سرویس پایه مبناخبر شامل سرویس عکس و سرویس پایش نشریات هستند.

سرویس عکس: عکس هر یک از مطالب پایش شده که اطلاعات آن‌ها در پنل سرویس پایه موجود است، به طور جداگانه در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. این سرویس به طور ویژه برای ساخت بولتن‌های خبری مشابه بولتن‌های بریده جراید مناسب است.

سرویس نشریات: پایش نشریات چاپی و استخراج اطلاعات همراه با عکس. اطلاعات استخراج شده از نشریات چاپی هر روز صبح در بخش جداگانه‌ای از پنل کاربر درج می‌شوند و شامل تیتر مطلب، تاریخ انتشار، نام رسانه، متن، کلیدواژه و عکس هستند.

علاوه بر این می‌توانید با افزودن سرویس گزارش‌دهی تحلیلی از پایش دوره‌ای رسانه‌ها، به اطلاعات جامع‌تر و عمیق‌تری نسبت به محتوای پایش شده، روند انتشار مطالب، سوگیری خبرها و ابعاد مخاطبین هر مطلب دست پیدا کنید. همچنین در صورت علاقمندی می‌توانید با اضافه کردن خدمات پایش شبکه‌های اجتماعی و تحلیل محتوای آنها، مجموعه‌ای کامل از پایش و تحلیل محتوای رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی را در اختیار داشته باشید.