Engish Version

پایش رسانه (مدیا مانیتورینگ) چیست؟

گزارش‌های مدیا مانیتورینگ بهترین ابزار را برای سنجش افکار عمومی و برنامه ریزی استراتژیک در اختیار مدیران قرار می‌دهد.

فارغ از اینکه «روابط عمومی» ما یا سازمان ما به چه میزان فعال باشد، اگر مشغول به فعالیتی هستیم که به هر نحو با جامعه یا دست کم طیف قابل توجهی از جامعه در ارتباط است، مهم است بدانیم که ذهنیت جامعه نسبت به ما و فعالیتمان و درعین حال دیگرانی که فعالیتی مشابه دارند (رقبا/همکاران) چگونه است و احیاناً به چه سمت و سویی می‌رود.

بخشی از این ذهنیت تحت تاثیر عملکرد روابط عمومی یک سازمان (PR) رقم می‌خورد، و بخش بزرگتری فارغ از کیفیت فعالیت روابط عمومی مستقلاً از عوامل دیگر تاثیر می‌گیرد؛ عواملی که لزوماً به عملکرد ما مرتبط نیستند، مانند شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.

در عصر انفجار اطلاعات که رسانه دیگر محدود به نشریات چاپی و رادیو و تلویزیون نیست، آگاهی از این که مجموعه رسانه‌ها راجع به موضوعات مورد نظر یا مورد حساسیت ما چه می‌گویند و به تبع آن افکار عمومی در آن حیطه چطور، با چه سرعت و در چه راستایی شکل می‌گیرد، کاری است که با پیچیدگی‌های متعدد و خاصی مواجه است.

«مدیا مانیتورینگ» یا همان «پایش رسانه» با روش‌های نوین و امروزی می‌تواند از مقیاس بزرگ نظیر دولتها و وزارتخانه‌ها، تا حد خرد که شامل کسب و کارهایی است که به هر نوع فعالیت آنها رسانه‌ای می‌شود، کاربردی سرنوشت‌ساز در راستای کسب به موقع و اشراف به این آگاهی داشته باشد. گروه‌های مدیا مانیتورینگ، در کنار گروه‌های روابط عمومی فعالیت می‌کنند و با پایش اخبار، مقالات و داده‌های مرتبط، تصویری صحیح و قابل اتکا به مدیران سازمان‌ها ارائه می‌نمایند که نقش موثری در فرآیندهای تصمیم گیری ایفا می‌کند. 

مدیا مانیتورینگ قدمتی بسیار طولانی در جهان دارد. گفته می‌شود اولین فعالیت های جدی برای جمع آوری و طبقه بندی بازتاب‌های رسانه ای، در اواخر قرن هجدهم میلادی اتفاق افتاده است. از آن زمان تا به امروز، روش‌ها و ابزارهای پایش رسانه دچار تغییرات بسیاری شده اند و در حال حاضر به کمک فناوری اطلاعات، بخش زیادی از این کار به سیستم‌های هوشمند سپرده می‌شود.

پایش رسانه به یک فرد یا سازمان کمک می‌کند تا به آسانی:

۱. از بازتاب‌های یک برند، محصول، خدمات یا فعالیت را در رسانه‌های چاپی و دیجیتال مطلع شود،

۲. مجموعه نظرات مردم در مورد یک برند، محصول، خدمات یا فعالیت را در شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌ها دنبال کند،

۳. بازتاب‌های رسانه‌ای و مجموعه نظرات در مورد رقبا / همکاران را رصد کند،

۴. اخبار و اطلاعات مربوط به صنعت و کسب‌و‌کاری که در آن فعال است یا تصمیم دارد به آن وارد شود را با جزئیات و تحلیل های مربوطه، دریافت نماید.

تاثیر ویژه گزارش‌های مدیا مانیتورینگ در مراحل مختلف برنامه ریزی استراتژیک، واکنش سریع و صحیح به اخبار ناخوشایند و جلوگیری از گسترش شایعات یا اخبار منفی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. 

JSN Decor template designed by JoomlaShine.com